Orzeczenie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny kary nagany z ostrzeżeniem, nie istniejącej w dacie orzekania, jest bezwzględną przesłanką do uchylenia orzeczenia.

WO-116 15