WO-116/15

Orzeczenie przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny kary nagany z ostrzeżeniem, nie istniejącej w dacie orzekania, jest bezwzględną przesłanką do uchylenia orzeczenia. WO-116 15