Teza: przywrócenie terminu.
Pomimo występowania u obwinionego kilku jednostek chorobowych, dysponowania przez niego szeregiem zwolnień lekarskich, jego stan w czasie do wniesienia kasacji nie był na tyle poważny, aby wykluczyć możliwość samodzielnego jej wniesienia w ustawowym terminie. Wobec powyższego należało odmówić przywrócenia terminu do wniesienia kasacji.

WO 38 18