WO-38/18

Teza: przywrócenie terminu. Pomimo występowania u obwinionego kilku jednostek chorobowych, dysponowania przez niego szeregiem zwolnień lekarskich, jego stan w czasie do wniesienia kasacji nie był na tyle poważny, aby wykluczyć możliwość samodzielnego jej wniesienia w [...]