Teza: nieuzasadniony zarzut samowoli legislacyjnej

Głosowanie przez radcę prawnego – członka Prezydium OIRP – za uproszczeniem procedury oceniania kolokwiów pisemnych i ograniczeniem ilości dokumentacji związanej z kolokwiami, nie stanowiło samowoli legislacyjnej i nie uzasadniało wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

WO-8.19.docx