WO-8/19

Teza: nieuzasadniony zarzut samowoli legislacyjnej Głosowanie przez radcę prawnego – członka Prezydium OIRP - za uproszczeniem procedury oceniania kolokwiów pisemnych i ograniczeniem ilości dokumentacji związanej z kolokwiami, nie stanowiło samowoli legislacyjnej i nie uzasadniało wszczęcia [...]