WO-218/19

Teza: znikoma społeczna szkodliwość czynu mimo niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. W szczególnych okolicznościach sprawy, w przypadku spełnienia przesłanek znikomej społecznej szkodliwości czynu, Wyższy Sąd Dyscyplinarny zobligowany był zgodnie z art. 437 § 2 k.p.k. w [...]