WO-198/19

Teza: zasadna odmowa wszczęcia dochodzenia wobec Dziekana OIRP. W przypadku prawomocnego orzeczenia wymierzającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych podjęła zasadną uchwałę o skreśleniu skarżącej z listy radców [...]