WO-142/18

Teza: pozostawianie środka zaskarżenia bez rozpoznania Zażalenie pokrzywdzony zostało złożone z przekroczeniem 7 dniowego ustawowego terminu zawitego. W tej sytuacji na podstawie art. 429§ 1 k.p.k. w zw. z art. 430 § 1 k.p.k. należało [...]