Teza: pozostawianie środka zaskarżenia bez rozpoznania
Zażalenie pokrzywdzony zostało złożone z przekroczeniem 7 dniowego ustawowego terminu zawitego. W tej sytuacji na podstawie art. 429§ 1 k.p.k. w zw. z art. 430 § 1 k.p.k. należało pozostawić ten środek bez rozpoznania. Podkreślić należy, iż przepisy art. 429 k.p.k. i 430 k.p.k., wskazują konsekwencje braku przesłanek do rozpoznania środka odwoławczego, co dotyczy kolejnego zażalenia. Wniesienie zażalenia – nawet w terminie – na postanowienie, które zostało już skontrolowane, a tym samym uzyskało cechę prawomocności, jest niedopuszczalne z mocy ustawy.