WO-127/18

Teza: odmowa zasądzenia kosztów obrony. W ocenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o zasądzenie na rzecz obwinionego L.O. kosztów obrony w postępowaniu dyscyplinarnym nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [...]