WO-122/19

Teza: niewłaściwe wykonywanie czynności zawodowych i niewłaściwy stosunek do organów samorządu. Obwiniony będąc pełnomocnikiem procesowym reprezentował pokrzywdzoną przed sądem i nie zaskarżył niekorzystnego dla swojej klientki rozstrzygnięcia o kosztach procesu, pomimo zapewnień, że to uczyni, [...]