WO-207/19

Teza: kara dyscyplinarna w przypadku niewypełnienia obowiązku szkoleniowego. Mając na uwadze, stopień społecznej szkodliwości zarzucanego obwinionej czynu, jak również zachowanie obwinionej, a nadto jej wiek i stan majątkowy oraz fakt, że przeszła ona na emeryturę [...]