admin

About Łukasz Kamiński

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Łukasz Kamiński has created 170 blog entries.

SDI 68/17

1. W przypadku wydania orzeczenia w jednym z trybów konsensualnych podstawą odwołania nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych lub rażącej niewspółmierności kary, które zostały zawarte w treści porozumienia. 2. Ograniczenie zawarte w art. [...]

2021-04-06T12:00:01+02:002017/10/04|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|Tags: |

VI KS 2/17

Wobec tego, że w art. 74 pkt 1 ustawy o radcach prawnych ustanowiono zasadę, w myśl której w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, nie ma wątpliwości, [...]

2021-04-06T12:04:49+02:002017/06/08|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|Tags: |

VI KS 1/17

Wobec braku choćby częściowego unormowania skargi na wyrok sądu odwoławczego w ustawie o radcach prawnych, biorąc pod uwagę specyfikę postępowania dyscyplinarnego oraz charakter instytucji określonej w rozdz. 55a k.p.k., należy uznać, że brak jest podstaw [...]

2021-04-06T12:20:49+02:002017/04/21|Categories: 11. Odpowiednie stosowanie|Tags: |