Radca prawny powinien kierować ewentualne zarzuty wobec sędziego prowadzącego we właściwym przewidziany dla tego typu zdarzeń trybie. Jeśli opinie wyrażane są subiektywnymi ocenami powinien powstrzymać się od wyrażania ich w pismach procesowych.

SDI 67 17