1. W przypadku wydania orzeczenia w jednym z trybów konsensualnych podstawą odwołania nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych lub rażącej niewspółmierności kary, które zostały zawarte w treści porozumienia.

2. Ograniczenie zawarte w art. 447 § 5 K.p.k. nie może mieć zastosowania do tych uczestników postępowania, którzy nie brali udziału w zawieraniu porozumienia, ani nie mogli mieć żadnego wpływu na jego treść.

SDI 68 17