Teza: odpowiednie stosowanie k.p.k. w zakresie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Regulacja zawarta w art. 624 k.p.k. stanowi wyjątek od reguły ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego przez obwinionego, w przypadku jego ukarania i jako taka musi być interpretowana ściśle. W sprawie nie było podstaw do odpowiedniego zastosowania art. 624 k.p.k. t. j. zwolnienia obwinionego od obowiązków ponoszenia kosztów postępowania.

 

 

WO-9_20.docx