Teza: Kara upomnienia za nienależyte wykonywanie czynności zawodowych.

Obwiniona podczas widzenia urzędowego w Areszcie Śledczym naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez przekazanie korespondencji tymczasowo aresztowanemu, poza wiedzą organu określonego w art. 217a § 1 k.k.w. Swym postępowaniem dopuściła się deliktu dyscyplinarnego, uzasadniającego wymierzenie kary upomnienia.

 

WO 221 19.docx