Teza: zasady wypełniania obowiązku szkoleniowego.
Wypełnienie obowiązku zawodowego odbywa się w ściśle określonych formach i obejmuje udział radcy prawnego w
charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy, lub opracowującego materiał e- learningowy w
różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa a także nauki prawniczego języka obcego. Wypełnianiem
obowiązku szkoleniowego nie jest szkolenie z innej dziedziny wiedzy.

WO 208 19.docx