WO-208/19

Teza: zasady wypełniania obowiązku szkoleniowego. Wypełnienie obowiązku zawodowego odbywa się w ściśle określonych formach i obejmuje udział radcy prawnego w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy, lub opracowującego materiał e- learningowy w różnych formach doskonalenia [...]