Złożenie przez obwinionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klienta do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy bez poinformowania sądu o oddaleniu tożsamego podmiotowo i przedmiotowo wniosku przez Sąd Rejonowy w Legnicy, podczas gdy przesłanki nie uległy zmianie, stanowi delikt dyscyplinarny.

 

WO-178.18-1.docx