WO-178/18

Złożenie przez obwinionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klienta do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy bez poinformowania sądu o oddaleniu tożsamego podmiotowo i przedmiotowo wniosku przez Sąd Rejonowy w Legnicy, podczas gdy przesłanki nie uległy zmianie, [...]