Teza: umorzenie dochodzenia.
Wbrew twierdzeniom skarżących, umorzenie dochodzenia przez rzecznika dyscyplinarnego w oparciu o art. 17 § 1
pkt 1 k.p.k. nie jest przejawem procesu inkwizycyjnego ale mieści się w granicach kompetencji organu prowadzącego
dochodzenie. Na tym etapie postępowania rzecznik dyscyplinarny jest władny, a nawet zobowiązany – jeżeli zebrany
materiał dowodowy za tym przemawia – umorzyć postępowanie w sprawie w oparciu właśnie o tę podstawę prawną.

 

WO 144.20.docx