Nierzetelne, dokonywane z opóźnieniem rozliczenie z klientem stanowi delikt dyscyplinarny.

WO-114 15