Wyroki karne nie mają wprawdzie charakteru prejudycjalnego w stosunku do orzeczeń sądów dyscyplinarnych, jednakże powinny być brane pod uwagę w postępowaniu dyscyplinarnym.

WO-112 15