W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w dacie popełniania przewinienia dyscyplinarnego, za jakie radca prawny został ukarany, nieuzyskanie wymaganej ilości 30 punktów szkoleniowych w okresie szkoleniowym trwającym od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2012 r. nie było przewinieniem dyscyplinarnym. Tym samym obciążanie radcy prawnego – pomimo tego, że został ukarany karą dyscyplinarną (od której się nie odwołał) – również kosztami postępowania dyscyplinarnego nie byłoby słuszne.

WO-103 15