Teza: nierzetelne stosunki z klientem.
Obwiniony radca prawny nie może usprawiedliwić unikania kontaktów z klientką, nie wydania jej dokumentów przez
ponad 3 lata urlopem macierzyńskim aplikantki, przejściem księgowej na emeryturę czy nawet własnymi, poważnymi
kłopotami osobistymi. Takie zaniechania stanowią poważne delikty dyscyplinarne, uzasadniające wymierzenie kary
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy za każdy z nich.

 

WO 50.20.docx