Teza: przedawnienie karalności w przypadku domniemania popełnienia przestępstwa

Ustalenie popełnienia  przestępstwa jest kompetencją sądów powszechnych. Sąd dyscyplinarny nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń w tym zakresie, skutkujących wydłużeniem karalności deliktu dyscyplinarnego.

WO-39.19.docx