WO-39/19

Teza: przedawnienie karalności w przypadku domniemania popełnienia przestępstwa Ustalenie popełnienia  przestępstwa jest kompetencją sądów powszechnych. Sąd dyscyplinarny nie jest uprawniony do samodzielnych ustaleń w tym zakresie, skutkujących wydłużeniem karalności deliktu dyscyplinarnego. WO-39.19.docx