Na etapie postępowania odwoławczego brak było podstaw do zmiany opisu czynu przypisanego obwinionej ze względu na zakaz reformationis in peius. Zmiana opisu czynu w postępowaniu odwoławczym w analizowanym przypadku, z uwagi na to, że odwołanie wniesione zostało wyłącznie na korzyść obwinionej jest niedopuszczalna.

 

WO -39.18.docx