Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych.
Nieprawomocny wyrok sądu karnego oraz tożsame, bardzo poważne zarzuty stawiane radcy prawnemu w
postępowaniu dyscyplinarnym w pełni uzasadniają utrzymanie w mocy postanowienia Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych.

 

WO 16.20.docx