Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych.
Samo wszczęcie śledztwa nie jest wystarczającą przesłanką do tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w
czynnościach zawodowych, w szczególności jeżeli postępowanie to nie jest w fazie ad personam.

 

WO 4.20.docx