WO-50/19

Teza: zasada ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony jedynie w przypadku jego ukarania, a w pozostałych przypadkach koszty  pokrywa właściwa okręgowa izba radców prawnych lub Krajowa Izba Radców Prawnych. W tym zakresie [...]