WO-169/18

Teza: poczytalność obwinionego; kary dyscyplinarne Stan zdrowia psychicznego obwinionego a w szczególności jego poczytalność w czasie czynu, jako warunek przypisania winy, jest ustaleniem o kluczowym znaczeniu dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej, wymagającym zarazem wiedzy specjalnej. Wymierzenie [...]