Teza: poczytalność obwinionego; kary dyscyplinarne

  1. Stan zdrowia psychicznego obwinionego a w szczególności jego poczytalność w czasie czynu, jako warunek przypisania winy, jest ustaleniem o kluczowym znaczeniu dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej, wymagającym zarazem wiedzy specjalnej.
  2. Wymierzenie obwinionemu dwóch kar dyscyplinarnych (upomnienia i kary pieniężnej) za każde przewinienie jest niedopuszczalne. Z kolei zaniechanie wymierzenia kary łącznej stanowi naruszenie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

 

WO-169.18.docx