01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych