01. Naruszenie godności i wymaganej staranności zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych

WO-46/16

Radca prawny, który powierza aplikantowi radcowskiemu sporządzenie pozwu, po czym nie sprawuje żadnej pieczy nad jego działaniami, co doprowadza do przedawnienia roszczenia, podważa zaufanie do zawodu oraz do swoich kwalifikacji jako patrona aplikantów radcowskich. WO-46 [...]