Teza: utrzymanie w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 

W przypadku, gdy sąd dyscyplinarny nie dopatrzył się w zachowaniu radcy prawnego  postępowania sprzecznego z prawem czy zasadami etyki w zakresie wykonywania przez nią obowiązków zawodowych, zasadne jest utrzymanie w mocy postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 

 

WO-74_21.docx