Teza: zwrot akt sprawy sądowi I instancji celem uzupełnienia uzasadnienia na podstawie art.  449a § 1 k.p.k.

 

Prawidłowo sporządzone uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać dokonane przez sąd ustalenia faktyczne, w przejrzysty i zwięzły sposób, a także rozważania co do wiarygodności i oceny dowodów, wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, czego w uzasadnieniu orzeczenia zabrakło. Uzasadniało to zwrot akt sprawy sądowi I instancji, celem uzupełnienia uzasadnienia.

 

 

WO-62_21.docx