Teza: obrońca z urzędu.

Brak wykazania przez obwinionego przesłanek ustanowienia obrońcy z urzędu, określonych w art. 78 § 1 k.p.k., uzasadnia odmowę wyznaczenia takiego obrońcy.

 

 

WO-6_20.docx