Teza: odmowa uzupełnienia (sprostowania) protokołu rozprawy.

 

W sytuacji, gdy protokolantowi okazano protokół rozprawy i odczytano treść wniosku obwinionej o uzupełnienie protokołu istotne jest, że zarówno skład orzekający Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jak i protokolant nie potwierdzili treści objętych wnioskiem, co uzasadniało odmowę uzupełnienia (sprostowania) protokołu rozprawy.

 

 

WO-58_20.docx