Teza: koszty postępowania dyscyplinarnego w przypadku uniewinnienia.

W oparciu o art. 632 k.p.k., w przypadku uniewinnienia w sprawach z oskarżenia publicznego, koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Stosując ten zapis odpowiednio, na podstawie art. 741 ustawy o radcach prawnych, koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi właściwa rzeczowo i miejscowo Okręgowa Izba Radców Prawnych.

 

 

WO-52_21.docx