Teza: odmowa uzupełnienia uzasadnienia postanowienia.

Ustawa o radach prawnych ani mający odpowiednie zastosowanie kodeks postępowania karnego nie przewidują możliwości żądania przez uczestników postępowania uzupełnienie uzasadnienia postanowienia.

 

 

WO-46_21 10.08.21.docx