Teza: tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych.

Rodzaj oraz ilość stawianych radcy prawnemu zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym przemawiają za tymczasowym zawieszeniem w czynnościach zawodowych. Chodzi o wagę deliktu dyscyplinarnego zarzucanego radcy prawnemu,  wskazując na postępowanie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w szerokim rozumieniu (radca prawny kilkukrotnie występował w sprawach cywilnych pomimo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, orzeczonego przez sąd dyscyplinarny).

 

 

WO-40_21.docx