Teza: oczywista omyłka pisarska.

Zgodnie z art. 105 § 2 k.p.k. – jeżeli postępowanie toczy się przed instancją odwoławczą, może ona z urzędu sprostować orzeczenie sądu pierwszej instancji w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej.

 

 

WO-26_21.docx