Teza: pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania.

Odwołanie od postanowienia OSD OIRP w L. o utrzymaniu w mocy postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w L. o odmowie wszczęcia dochodzenia jest niedopuszczalne z mocy ustawy.

 

 

WO-194_19.docx