Teza: zawieszenie postępowania dyscyplinarnego.

 

Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania jest uzależnione od zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, zgodnie z art. 22  § 1 k.p.k.

 

 

WO-177_20.docx