Teza: niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych przez radcę prawnego.

Czyny polegające na niewydawaniu klientom dokumentów przez wiele lat od dat wypowiedzenia przez nich pełnomocnictw , stanowią poważne delikty dyscyplinarne uzasadniające wymierzenie kar pieniężnych.

 

WO-164_20.docx