Przedmiotem procesu jest ujęte w akcie oskarżenia zdarzenie historyczne.

 

163.16.doc