Teza: cofnięcie odwołania.

W przypadku cofnięcia złożonego odwołania, na podstawie art. 432 kodeksu postępowania karnego Wyższy Sąd Dyscyplinarny pozostawił odwołanie bez rozpoznania.

 

WO-155_20.docx