Teza: Cofnięcie odwołania

Cofnięcie złożonego odwołania, w przypadku, gdy nie zachodzą przyczyny określone w art. 439 lub 440 kodeksu postępowania karnego, tj. bezwzględna przyczyna odwoławcza lub rażąca niesprawiedliwość orzeczenia powoduje, że sąd pozostawia odwołanie bez rozpoznania.

 

 

WO-154_20.docx